A-Levels POLISH

KURS przygotowujący do A-Levels z języka polskiego w Szkole Angielski Belfast trwa 2 semestry i przygotowuje ucznia do wszystkich części egzaminu AS i A2. Pracujemy na autorskich materiałach wykwalifikowanego nauczyciela i egzaminatora AQA oraz na materiałach dodatkowych i testach z lat poprzednich. W cenie kursu są wszystkie potrzebne książki oraz płyty DVD. Po więcej informacji oraz cennik zapraszamy na ang.belfast@gmail.com albo na Facebook: Angielski Belfast

Czym jest A-Levels?
A oznacza Advanced – poziom zaawansowany. Oficjalnie pełny kurs A-levels trwa dwa lata. Pierwszy rok kursu kończy się egzaminami AS (Advanced Subsidiary – zaawansowany przedmiot dodatkowy). Drugi rok kursu A level nazywa się A2. AS i A2 składają się na pełny A-Level. Przy intensywnej nauce można przygotowywać się do obu części egzaminu jednocześnie.

Egzaminy A level są znacznie trudniejsze niż GCSE (General Certificate of Secondary Education). Większość uczniów podejmuje kursy A-levels, ponieważ chcą kontynuować naukę na studiach wyższych. Egzaminy A-level, podobnie jak GCSE, można zdawać z różnych przedmiotów, w tym także z języka polskiego.

Egzamin AS z języka polskiego
Na egzamin składają się trzy sekcje. Pierwsza z nich sprawdza umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem. Uczeń musi odpowiedzieć na pytania do podanego tekstu oraz zaznaczyć czy podane stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. Sekcja druga to tłumaczenie tekstu z języka polskiego na angielski. W trzeciej, ostatniej sekcji zdający pisze wypracowanie na podany temat. Egzamin trwa 2,5 godziny. Polecenia i odpowiedzi w sekcji pierwszej i trzeciej są po polsku.

Egzamin A2 z języka polskiego
Egzamin także składa się z trzech sekcji. Pierwsza sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem, a zdający odpowiada na pytania do tekstu i określa podane stwierdzenia jako prawdziwe lub fałszywe. W drugiej uczeń tłumaczy tekst – tym razem z angielskiego na polski. Na sekcję trzecią składa się napisanie dwóch wypracowań. Uczeń wybiera dwa spośród podanych tematów literackich i nieliterackich. Pisząc, opiera się na opracowanej na potrzeby egzaminu obowiązkowej liście lektur. Znajdujące się na niej pozycje książkowe i filmowe związane są z czterema zagadnieniami: Walka o niepodległość jako wątek w polskiej literaturze; Moralne i społeczne zagadnienia poruszane w polskim dramacie; Polacy i Polska w okresie drugiej wojny światowej; Polskie kino – Andrzej Wajda.