TRWAJĄ ZAPISY!! 

TRWAJĄ ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023-24!! 

Kurs przygotowujący do egzaminu A-Levels z języka polskiego trwa dwa semestry – 15 zajęć w semestrze, zajęcia trwają 1,5 godziny. Sem I: październik – styczeń & Sem II: luty – maj.

Uczniowie pracują na materiałach opartych o Program AQA, przygotowanych przez wyspecjalizowanego nauczyciela.

Program kursu obejmuje:

  • omówienie lektur i przygotowanie tematów egzaminacyjnych
  • nauka gramatyki potrzebnej do pisania wypracowań egzaminacyjnych
  • czytanie ze zrozumieniem i trening formułowania odpowiedzi egzaminacyjnych
  • przygotowanie do rozpoznawania wymagań w konkretnych zadaniach
  • ćwiczenie tłumaczenia tekstów.

ZAPISY trwają od 1 stycznia do 15 września każdego roku (zajęcia rozpoczynają się w październiku). Aby uzyskać więcej informacji na temat kursu oraz cennik lub zapisać dziecko na kurs należy skontaktować się z nami bezpośrednio – TUTAJ.

Czym jest A-Levels z Języka Polskiego?

A-Levels to odpowiednik polskiej matury czyli egzaminu dojrzałości. Egzamin ten można zdawać z wielu przedmiotów, w tym także z języka polskiego. Ponieważ język polski jest najczęściej pierwszym językiem polskich uczniów – egzamin można zdawać już w wieku 15-18 lat. W 2020 roku wprowadzono nowy program egzaminu, który jest zdecydowanie trudniejszy niż poprzedni. 

Nowy egzamin A- level z języka polskiego w przeciwieństwie do swojej poprzedniej formy składa się z trzech części:

Paper 1- Reading and Writing (czytanie ze zrozumieniem i pisanie, projekt badawczy)

Paper 2 Writing (pisanie dwóch wypracowań na podstawie podanych lektur i filmów)

Paper 3 Listening, Reading, Writing (zadania sprawdzające umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisanie na podstawie wysłuchanych i przeczytanych treści różnej długości wypowiedzi).

Kandydaci przystępują do wszystkich trzech egzaminów w jednym roku. System oceniania jest w skali od A*- E.

Od 2020 roku język polski traktowany jest na równi z innymi językami nowożytnymi, w wyniku czego zmienione zostały kryteria oceniania, jak również zasób treści nauczania. W nowym programie mniej jest tematyki literackiej, a więcej zagadnień poświęconych problemom współczesnego kraju i jego roli w Europie. Prowokuje to także młodzież do aktywnego interesowania się sprawami życia kulturalnego i artystycznego Polski, jak i zagadnieniami politycznymi. W ten sposób przygotowany uczeń będzie posiadał zasób wiedzy jaki jest wymagany na poziomie B2 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) – stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu.

Wyniki z egzaminów GCSE i A-Level pomagają uzyskać więcej punktów, ponieważ są doliczane do punktów uzyskanych z innych przedmiotów. Oceny z wszystkich egzaminów są przeliczane na punkty UCAS, które zaważają na dostępności kierunków studiów i przyszłej karierze.

Więcej informacji na temat egzaminu oraz Program można uzyskać TUTAJ.