ESOL

English for Speakers of Other Languages (ESOL) – to najbardziej znane certyfikaty językowe na świecie. Wydawane są przez Uniwersytet Cambridge od blisko 100 lat. Za przeprowadzanie egzaminów odpowiedzialny jest British Council. Oferowane egzaminy różnią się od siebie poziomem trudności (w nawiasach podano poziom zaawansowania według skali CEFR):

KET – Key English Test (A2)
PET – Preliminary English Test (B1)
FCE – First Certificate in English (B2)
CAE – Certificate in Advanced English (C1)
CPE – Certificate of Proficiency in English (C2)

Posiadanie certyfikatu Cambridge ESOL otwiera wiele możliwości. Certyfikaty te są honorowane przez liczne uniwersytety, są także uznawane przez większość dużych firm rekrutujących na stanowiska wymagające znajomości języka angielskiego. Dyplomy obowiązują bezterminowo.

Oddzielną grupą certyfikatów Cambridge ESOL są dyplomy z języka specjalistycznego. W niektórych branżach wymagane są certyfikaty potwierdzające znajomość nie tylko języka ogólnego, ale także specjalistycznego słownictwa oraz umiejętność tworzenia dokumentów prawnych czy oficjalnej korespondencji. Cambridge ESOL oferuje egzaminy dla specjalistów z dziedziny finansów ICFE (The International Certificate in Financial English), egzaminy z języka prawniczego ILEC (The International Legal English Certificate) oraz dyplomy z biznesowego języka angielskiego BEC (Business English Certificate). Popularnością cieszy się także egzamin przeprowadzany przez British Council, choć niebędący egzaminem Cambridge ESOL – TOLES (The Test of Legal English Skills), przeznaczony dla prawników oraz studentów prawa.

Więcej na www.britishcouncil.org


Certyfikat IELTS

IELTS (International English Language Testing Service) ocenia umiejętności językowe osób wybierających się na studia lub do pracy w krajach anglojęzycznych. Za przeprowadzanie egzaminów odpowiedzialny jest British Council.

Egzamin składa się z dwóch modułów: Academic (dla osób planujących studia w Wielkiej Brytanii) oraz General Training (dla osób udających się w celu odbycia stażu, zdobycia doświadczenia zawodowego itp.). Wybór modułu uzależniony jest od potrzeb kandydata.

Zaletą IELTS jest to, że jeden egzamin diagnozuje wszystkie poziomy zaawansowania. Wszyscy kandydaci piszą ten sam egzamin składający się z czterech części: słuchania, czytania, pisania i mówienia. Certyfikat IELTS ważny jest dwa lata. Zdany na odpowiednim poziomie egzamin upoważnia do pracy w różnych placówkach edukacyjnych, jest też honorowany przez wiele międzynarodowych firm i uniwersytetów.

Więcej na www.britishcouncil.org


TOEFL / TEFL

Najbardziej znanymi certyfikatami firmy ETS są TOEFL / TEFL (Test Of English as a Foreign Language) oraz TOEIC (Test of English for International Communication). Pierwszy z nich jest uznawanym na całym świecie certyfikatem znajomości języka angielskiego w środowisku akademickim. Jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które chcą kontynuować naukę w krajach anglojęzycznych. TOEFL jest popularny szczególnie w Stanach Zjednoczonych i często stanowi wymagany dokument przy rekrutacji na tamtejsze uczelnie (tak jak certyfikat IELTS w Wielkiej Brytanii).

Egzamin składa się z czterech części, z których łącznie można uzyskać 120 punktów. Punkty uzyskane na egzaminie można przeliczyć na skalę CEFR, jednak to uczelnie wyznaczają w rekrutacji konkretne progi punktowe (57-86 punktów – poziom B1, 87-109 punktów – poziom B2, 110-120 punktów – poziom C1).

Od niedawna egzamin TOEFL zdawany jest tylko w formie elektronicznej. Aby zapisać się na egzamin, należy założyć konto na stronie ETS. Dopiero wtedy można wybrać miejsce i datę egzaminu.

Drugim certyfikatem ETS jest TOEIC. Służy on ocenie kompetencji językowych w środowisku pracy. Kandydat może przystąpić do dwóch egzaminów: TOEIC Listening & Reading oraz TOEIC Speaking & Writting. Pierwszy z wymienionych egzaminów ma postać testu wielokrotnego wyboru i sprawdza umiejętność słuchania oraz czytania ze zrozumieniem. Drugi egzamin sprawdza poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu. Organizowane są przez firmy oraz agencje rządowe w ponad 120 krajach na całym świecie.

Więcej na www.etsglobal.org


 

Linguaskill

Linguaskill to wielopoziomowy test online, który pomaga firmom oceniać znajomość języka w grupach kandydatów. Zapewnia szybkie i dokładne wyniki oraz czytelne raporty, zarówno na temat osób indywidualnych, jak i grup.

Szkoły wyższe i uniwersytety: Linguaskill umożliwia szybką ocenę poziomu znajomości języka przyjmowanych studentów, monitorowanie postępów oraz upewnienie się, że studenci spełniają wymagania niezbędne do otrzymania dyplomu.

Pracodawcy: Testy Linguaskill można wykorzystać podczas rekrutacji do sprawdzenia, czy kandydaci mają umiejętności językowe wymagane na dane stanowisko. Za pomocą testu można też sprawdzić skuteczność kursów językowych, w jakich uczestniczą pracownicy.

Testy Linguaskill można łatwo zorganizować i monitorować w swojej firmie w dogodnym czasie. Wystarczy komputer, łącze internetowe i słuchawki.