GCSE POLISH

KURS przygotowujący do GCSE z języka polskiego w Szkole Angielski Belfast trwa 2 semestry i przygotowuje ucznia do wszystkich części egzaminu. Pracujemy na autorskim podręczniku wykwalifikowanego nauczyciela i egzaminatora AQA oraz na materiałach dodatkowych i testach z lat poprzednich. Po więcej informacji oraz cennik zapraszamy na ang.belfast@gmail.com albo na Facebook: Angielski Belfast
logo Angielski Belfast i AQA

GCSE Polish (General Certificate of Secondary Education) jest to certyfikat, który otrzymują uczniowie gimnazjum na zakończenie nauki. Podstawowymi, obowiązkowymi przedmiotami są: matematyka, język angielski, nauki ścisłe, znane jako science. Im więcej uczeń ma takich GCSE, tym lepiej dla niego, ponieważ ma większą szansę dostać się do lepszego college’u. Konkretne GCSE brane są także pod uwagę przy aplikacji o pracę.

Dlaczego ważne jest, aby dzieci zdawały GCSE z języka polskiego? Z kilku powodów:
1. Jest to egzamin z języka traktowany jak każdy inny egzamin z języka.
2. Potwierdzenie znajomości języka polskiego daje więcej możliwości na rynku pracy w Wielkiej Brytanii, szczególnie przydatne będzie to po Brexicie.
3. Potwierdzenie znajomości języka polskiego może przydać się także w Polsce, gdyby los zaprowadził młodego człowieka właśnie tam.
4. W przypadku przejścia kursu przygotowującego do egzaminu GCSE z języka polskiego, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zdania tego egzaminu na najwyższe oceny, co podwyższą całą średnią GCSE w lokalnych szkołach.
Z czego składa się egzamin GCSE?

Reading – czytanie ze zrozumieniem
Egzamin trwa godzinę. W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się teksty w języku polskim, po przeczytaniu których uczeń musi odpowiedzieć na pytania w języku angielskim.

Listening – słuchanie ze zrozumieniem
Egzamin trwa 45 minut. Dodatkowe 5 minut uczniowie mają na zapoznanie się z pytaniami testowymi przed egzaminem. Uczeń słucha wypowiedzi w języku polskim nagranych  na CD, po czym odpowiada na pytania w języku angielskim.

Writing – pisanie
Egzamin trwa godzinę. Należy napisać dwa wypracowania na podany temat w języku polskim.
Speaking – wypowiadanie się w języku polskim
Egzamin ustny przeprowadza nauczyciel posługujący się językiem polskim.

Egzamin składa się z dwóch sekcji: pierwsza to prezentacja ucznia na wybrany temat (np. Moje hobby, Moje wakacje, Polskie tradycje w moim domu itp.) wraz z dyskusją na tematy poruszone w prezentacji; druga zaś to konwersacja – uczeń odpowiada na kilka lub kilkanaście pytań z dwóch dziedzin np. szkoła, rodzina, spędzanie wolnego czasu, środowisko.

Wszystkie egzaminy są sprawdzane przez Polaków.

OCENY

Oceny wyglądają następująco: A*, A, B, C, D, E, F.

A* jest zaliczana jako 6 w Polsce, a F jako niedostateczny, choć zdarza się, że szkoły używają również ocen takich jak G i U (oznaczają również ocenę niedostateczną).

Ocena końcowa wystawiana jest po zliczeniu punktów za wszystkie cztery egzaminy.

Egzamin GCSE z języka polskiego ma identyczne reguły jak egzamin z innych języków obcych uczonych w tutejszych szkołach. Czyli schemat egzaminu czy to ustnego, czy też pisemnego będzie taki sam, jak z języka francuskiego lub niemieckiego. Nie jest to w żadnym razie egzamin przypominający egzamin pisany na zakończenie nauki w gimnazjum w Polsce.