TRWAJĄ ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023-24!!

Kurs przygotowujący do egzaminu GCSE z języka polskiego składa się z dwóch semestrów po 15 zajęć w semestrze po 2 godziny. Zajęcia odbywają się w tygodniu – godziny popołudniowe. Sem I: październik – styczeń & Sem II: luty – maj

Uczniowie pracują z podręcznikiem, przygotowanym w oparciu o Program AQA, przez wyspecjalizowanego nauczyciela.

Program kursu obejmuje:

  • przygotowanie tematów egzaminacyjnych,
  • przygotowanie do wszystkich części egzaminu: pisania, czytania, słuchania i mówienia,
  • czytanie ze zrozumieniem i trening formułowania odpowiedzi egzaminacyjnych,
  • nauka gramatyki potrzebnej do pisania wypracowań egzaminacyjnych,
  • modelowanie stylu i formy tekstu do wypracowań egzaminacyjnych,
  • nauka rozwiązywania testów ze słuchu,
  • przygotowanie indywidualnych prezentacji do części ustnej egzaminu,
  • przygotowanie do rozpoznawania wymagań w konkretnych zadaniach,
  • ćwiczenie tłumaczenia tekstów.
  • testy próbne – wszystkie części egzaminu.

ZAPISY trwają od 1 stycznia do 15 września każdego roku (zajęcia rozpoczynają się w październiku).

Aby uzyskać więcej informacji na temat kursu oraz cennik lub zapisać dziecko na kurs należy skontaktować się z nami bezpośrednio – TUTAJ.

Czym jest GCSE z Języka Polskiego?

GCSE Polish (General Certificate of Secondary Education) jest to certyfikat, który otrzymują uczniowie gimnazjum na zakończenie nauki. Podstawowymi, obowiązkowymi przedmiotami są: matematyka, język angielski, nauki ścisłe, znane jako Science. Można zdawać jednak dodatkowe przedmioty (takie jak Język Polski). GCSE Polish  jest ceniony w wielu pracach (dziennikarzy, kierowców, tłumaczy), a dodatkowo liczy się jako język obcy.

Egzaminy GCSE (General Certificate of Secondary Education) z języka polskiego są angielskim odpowiednikiem egzaminów poziomu gimnazjalnego. Egzamin GCSE z języka polskiego jako obcego traktowany jest na równi z innymi egzaminami GCSE w angielskiej edukacji.  Egzaminy, przeprowadzane przez angielski inspektorat AQA, odbywają się co roku w letniej sesji egzaminacyjnej (maj – czerwiec), przeprowadzane są zgodnie z regułami i wymaganiami the JCQ. Egzamin GCSE z języka polskiego zdawać można w wielu lokalnych szkołach, spełniających określone wymogi.

W 2019 roku uczniowie po raz pierwszy zdawali egzamin GCSE w nowym formacie, który znacznie różni się od poprzedniego.

Nowy format składa się z 4 modułów sprawdzających różne sprawności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, które podzielone są na dwa poziomy: podstawowy (Foundation) i wyższy (Higher). Oznacza to, że uczeń będzie mógł dostać inną ocenę na poziomie wyższym (maksymalnie 9), i inną na niższym (maksymalnie 5). 

Szczególnie egzamin ustny znacznie różni się od poprzedniego, składa się on z: odegrania konkretnej roli, opisania zdjęcia i odpowiedzi na pytania z nim związane, a także ogólnej sterowanej przez nauczyciela rozmowy na dwa z trzech obszernych tematów, która musi trwać określony czas.

W pisemnej części egzaminu nowym elementem jest tłumaczenie z języka angielskiego na polski i odwrotnie i więcej różnorodnych form wypowiedzi np.: wypracowanie na temat wolny na około 150 słów, gdzie będą dwa tematy do wyboru z dwoma podanymi wątkami, które należy rozwinąć.

Tematyka egzaminów jest obszerna i obejmuje sprawdzenie zasobów słownictwa i sprawności językowej z kręgów tematycznych, takich jak: problemy środowiska, zagadnienia społeczne, kariera i ambicje życiowe i wiele innych. 

Wszystkie egzaminy są sprawdzane przez Polaków. Oceny wyglądają następująco:  A*, A, B, C, D, E, F. A* jest zaliczana jako 6 w Polsce, a F jako niedostateczny, choć zdarza się, że szkoły używają również ocen takich jak G i U (oznaczają również ocenę niedostateczną). Ocena końcowa wystawiana jest po zliczeniu punktów za wszystkie cztery egzaminy.

Pełna specyfikacja AQA dla GCSE POLISH znajduje się TUTAJ.