ENG

At Angielski Belfast, we understand how important it is to learn English while living in English speaking country. Good English frees us from any boundaries. It allows us to:

 • make friends to our neighbours,
 • communicate properly at work or school,
 • small talk to shop assistants and strangers on the bus,
 • explain and communicate with doctors and teachers,
 • understand our children’s homework and be able to help them with it,
 • get a promotion at work,
 • join classes, clubs and workshops to do something creative,
 • be more language-confident on holiday,
 • and so much more!

That’s why our aim is to help our students achieve their personal and professional goals by offering a range of courses designed to improve communication skills (both spoken and written). We know that helping people to communicate more effectively leads to greater personal and business success.

Our other aim is to give our youngest students an opportunity to learn and/or improve their mother tongue (GCSE Polish & A-Levels Polish) and use is it as an advantage in their bright future. Our goal is to inspire them, empower and enable their personal development which could be succesfully used in their career or just personal life.

By teaching other languages such as Spanish or Italian we aim to contribute to creation of multilingual and multicultural society based on mutual understanding. Our goal here is also to inspire our students, empower their personal development which could be succesfully used in their paths of life (or even just on holiday).


PL

W Szkole Językowej Angielski Belfast rozumiemy jak ważna jest nauka języka angielskiego żyjąc w anglojęzycznym kraju. Dobra znajomość angielskiego uwalnia nas od wszelkich granic. Pozwala nam:

 • zaprzyjaźniać się z sąsiadami,
 • komunikować się odpowiednio w pracy czy szkole,
 • gawędzić z ekspedientkami w sklepie czy obcymi w autobusie,
 • wyjaśniać i komunikować się z lekarzem czy nauczycielem,
 • zrozumieć pracę domową naszych dzieci i umiec im pomóc,
 • zdobyć awans w pracy,
 • zapisać się na zajęcia, warsztaty, do klubów, aby robić coś kreatywnego,
 • być bardziej pewnym siebie językowo na wakacjach,
 • i o wiele więcej.

Dlatego naszym celem jest pomoc naszym studentom w osiągnięciu ich osobistych i zawodowych marzeń, poprzez oferowanie im kursów zaprojektowanych tak, aby ciągle mogli poprawiać swoje zdolności komunikacyjne (zarówno mówione jak i pisane). Wiemy, że pomaganie ludziom komunikować się bardziej efektywnie prowadzi do personalnego i zawodowego sukcesu.

Innym naszym celem jest umożliwienie naszym najmłodszym studentom nauki lub poprawy ich języka ojczystego (GCSE i A-Level’s z języka polskiego) i wykorzystania go jako zalety w ich świetlistej przyszłości. Naszym celem jest inspirowanie ich i umożliwianie rozwoju osobistego, który będzie mógł być skutecznie wykorzystany w ich karierze lub po prostu w życiu prywatnym.

Poprzez naukę innych języków takich jak hiszpański czy włoski, mamy na celu przyczynić się do budowania wielojęzykowego (także multikulturowego) społeczeństwa opartego na wzajemnym zrozumieniu. Naszym celem tutaj jest także inspirowanie naszych studentów i umożliwianie im rozwoju osobistego, który będzie mógł być wykorzystany skutecznie na różnych ścieżkach życia (albo zwyczajnie na wakacjach).