Wiele jest metod nauki języka, nie ma jednej najlepszej, bo każdy z nas jest inny. Poniżej opisujemy kilka metod.

Metoda Callana

Opiera się na gotowości do udzielania odpowiedzi na szybko zadawane pytania. W pierwszej fazie lektor wymawia nowe słowo, a uczeń powtarza je wielokrotnie odpowiadając na pytanie. Dopiero później przychodzi czas na czytanie i pisownię uczoną podczas dyktand.

Metoda ta jest polecana tym, którym zależy na jak najszybszym opanowaniem płynnego mówienia w języku obcym. Oryginalny system powtórek w czasie zajęć sprawia, że zapamiętuje się całe zadania.

W Szkole Angielski Belfast używamy czasami tej metody (posiadamy kadrę wykwalifikowaną w tej metodzie), jednak z doświadczenia wiemy, że stosowanie wyłącznie tej metody nie sprawdza się w nauce na 100%. Wielu uczniów mówi o nauce na pamięć bez zrozumienia dlaczego, co powoduje, że nie zawsze umieją samodzielnie stworzyć porządane zdania potrzebne w codziennym życiu.

Metoda Berlitza

Kładzie szczególny nacisk na konwersację. Nauczyciel mówi tylko po angielsku zaniedbując nacisk na naukę zasad gramatycznych. Metoda ta wychodzi z założenia, że ucząc swobodnego mówienia pozna się też gramatykę języka obcego. Uczniowie poznają i utrwalają słowa i wyrażenia w podobny sposób, w jaki dzieci uczą się mówić.

Problemem tej metody jest brak systematyzacji wiedzy. Wielu imigrantów praktycznie uczy się ta metoda mówić w pracy w środowisku anglojęzycznym. Często okazuje się jednak, że efekty są bardzo nieskładne i gramatycznie kłujące w ucho.

Metoda SITA

Jest oparta na superlearningu, czyli równoległym działaniu na dwóch poziomach: świadomości i podświadomości. Autorzy tej metody stworzyli urządzenie (maska z czujnikiem oddechu), wprowadzające w stan alfa, który w warunkach naturalnych osiąga się tuż przed zaśnięciem oraz tuż po przebudzeniu. Podobno ucząc się w ten sposób możemy w ciągu 44 godzin nauki opanować około 1200 nowych słów i zwrotów.

Metoda Total Immersion

Metoda Total Immersion czyli Całkowitego Zanurzenia to intensywne zajęcia konwersacyjne, trwające cały dzień – 12 lekcji dziennie podczas których ma się stały kontakt z językiem obcym, nie tylko podczas zajęć, ale także przerw i posiłków.
Kurs trwa od jednego do sześciu tygodni.

Metoda Wilka

Jest to metoda języka mówionego polegająca na uczeniu się na własnych i cudzych błędach.
W każdej grupie znajdują się tylko cztery osoby, z których każda ma wypowiedzieć około 300 zdań. Podczas lekcji uczniowie muszą wyłapywać błędy kolegów i poprawiać je. Z takich zajęć zapamiętuje się około 60 procent materiału.