ENG

Angielski Belfast Language School was established in 2013 and since then it has taught English to Polish living in Northern Ireland. 

Since 2016 we have also had a range of different classes available at our School, such as: GCSE Polish Course, A-Levels Polish Course, Polish Language Course, which are taught by qualified and experienced Polish teachers.

In 2019 we also expanded our offer to ONLINE English classes and Other Languages.

Everyday we improve our qualifications through additional training and achieveing new goals, that allow us to effectively teach English needed in everyday life, Polish and other languages.

All English courses are based on British Council’s program.

GCSE & A-Levels courses are based on AQA’s specification.

Our teachers are fully qualified to teach English, Polish and Other Languages in UK.


PL

Szkoła Językowa Angielski Belfast powstała w 2013 roku i od tego czasu uczy Polaków języka angielskiego w Irlandii Północnej.

Od 2016 roku dodaliśmy także innego rodzaju zajęcia językowe takie jak GCSE i A-Levels z języka polskiego oraz kurs języka polskiego dla anglojęzycznych studentów, których uczą wykwalifikowani i doświadczeni polscy nauczyciele.

W 2019 roku rozszerzyliśmy naszą ofertę o kurs języka angielskiego ONLINE oraz kursy innych języków obcych.

Codziennie polepszamy swoje kwalifikacje poprzez kolejne kursu, szkolenia i osiągnięcia, które pozwalają nam skutecznie uczyć języka angielskiego potrzebnego w codziennym życiu, języka polskiego oraz innych języków obcych.

Wszystkie nasze kursy języka angielskiego oparte są na programie British Council.

Kursy GCSE i A-Levels oparte są na programie AQA.

Nasi nauczyciele są w pełni wykwalifikowani do nauki języka angielskiego, polskiego i innych języków w UK.